14.8.13

Rok szkolny 2013/14

Propozycje współpracy międzynarodowej w nowym roku szkolnym:Projekt Comenius "REAGIR POUR L'AVENIR" (Działać dla przyszłości) realizowany ze szkołami z Rumunii, Francji, Włoch, Hiszpanii i Niemiec. Język roboczy projektu - francuski ( z wykorzystaniem j. angielskiego i języków partnerów w komunikacji)
Zwracać będziemy uwagę na specyfikę każdego z krajów partnerskich, dokonywać analiz porównawczych, badań środowiskowych itp., a także zastanawiać się, co jest ważne dla zachowania różnorodności biologicznej Europy. Projekt trwa dwa lata, finansowany ze środków unijnych programu "Uczenie się przez całe życie".

 Blog projektu http://reagirpourlavenir.blogspot.com/ ( w j.francuskim) oraz http://reagirpourlavenirpologne.blogspot.com/  (w j.polskim)Projekt eTwinning "Nous sommes tous des européens" (Jesteśmy wszyscy europejczykami) rozwijający umiejętności praktyczne związane z nauką j.francuskiego. Kraje partnerskie naszego gimnazjum: Portugalia, Wielka Brytania, Francja, Rumunia. Uczniowie będą mieć możliwość poznania rówieśników, ich środowiska szkolnego, rodzinnego, miejsc, w których mieszkają.
Projekt realizowany na platformie internetowej http://new-twinspace.etwinning.net/web/p96807/welcome

Projekt "PF- Petit Format "- artystyczno-językowy. Proste techniki graficzne w połączeniu z wykorzystaniem języka obcegowymiana korespondencji  w języku francuskim z gimnazjum Jacques'a Preverta w Herbignac i in.
13.8.13

Nasze międzynarodowe projekty i wymiany młodzieży

Na stronach tego bloga znajduje się archiwum wymian i projektów międzynarodowych prowadzonych w Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Luboniu. Zachęcam do odwiedzin poszczególnych stron dokumentujących wydarzenia!
Poniżej krótkie streszczenie.


  • Pierwsza wymiana młodzieży w naszej szkole miała miejsce w roku 2007. Gościliśmy wówczas grupę z Rumunii (Scoala cu clasele I-VIII, Bumbesti Jiu , Gorj), wymianę poprzedziła korespondencja klas prowadzona w języku francuskim. W następnym roku udaliśmy się do Rumunii z rewizytą i gościliśmy naszych przyjaciół jeszcze dwukrotnie- w roku 2009 i 2011.Departament Gorj w Rumunii

Grupa rumuńska przed wyjazdem -ESM


Tradycyjne tańce rumuńskie w szkole


  • W roku szkolnym 2010/11 odbyła się wymiana z Hiszpanią ( Galapagar) - IES Canada Real. Przez cały rok  na wspólnie prowadzonym blogu zamieszczaliśmy wpisy, poznawaliśmy nasze kraje i prowadziliśmy korespondencję, by wreszcie spotkać się, najpierw w Polsce, potem w Hiszpanii


Projekt logo wymiany autorstwa Karoliny Rybak

Projekt logo wymiany autorstwa Karoliny Rybak

Iza ze swoją hiszpańską korespondentką

Przed ratuszem w Galapagar


  • Wielostronne Partnerskie Projekty Szkół COMENIUS, których językiem roboczym jest j.francuski

  1. 2011 - 13 "Il faut cultiver l'Europe, notre jardin" - wspólnie z partnerami z Francji, Hiszpanii i Włoch.
  2. 2013 - 15 "Reagir pour l'avenir"  ze szkołami z Rumunii, Francjii, Hiszpanii, Włoch i Niemiec


  • Projekty eTwinning


          Link do profilu szkoły i wykazu zrealizowanych projektów: