14.8.13

Rok szkolny 2013/14

Propozycje współpracy międzynarodowej w nowym roku szkolnym:Projekt Comenius "REAGIR POUR L'AVENIR" (Działać dla przyszłości) realizowany ze szkołami z Rumunii, Francji, Włoch, Hiszpanii i Niemiec. Język roboczy projektu - francuski ( z wykorzystaniem j. angielskiego i języków partnerów w komunikacji)
Zwracać będziemy uwagę na specyfikę każdego z krajów partnerskich, dokonywać analiz porównawczych, badań środowiskowych itp., a także zastanawiać się, co jest ważne dla zachowania różnorodności biologicznej Europy. Projekt trwa dwa lata, finansowany ze środków unijnych programu "Uczenie się przez całe życie".

 Blog projektu http://reagirpourlavenir.blogspot.com/ ( w j.francuskim) oraz http://reagirpourlavenirpologne.blogspot.com/  (w j.polskim)Projekt eTwinning "Nous sommes tous des européens" (Jesteśmy wszyscy europejczykami) rozwijający umiejętności praktyczne związane z nauką j.francuskiego. Kraje partnerskie naszego gimnazjum: Portugalia, Wielka Brytania, Francja, Rumunia. Uczniowie będą mieć możliwość poznania rówieśników, ich środowiska szkolnego, rodzinnego, miejsc, w których mieszkają.
Projekt realizowany na platformie internetowej http://new-twinspace.etwinning.net/web/p96807/welcome

Projekt "PF- Petit Format "- artystyczno-językowy. Proste techniki graficzne w połączeniu z wykorzystaniem języka obcegowymiana korespondencji  w języku francuskim z gimnazjum Jacques'a Preverta w Herbignac i in.
Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza