21.3.18

Europejski patronat dla naszego projektu Erasmus+


Niedawno przyznano  patronat Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego
2018 dla naszego projektu wymiany z hiszpańską szkołą Can Mas w Ripollet, Barcelona.(https://exchangecanmassp5.blogspot.com/)
Aplikowaliśmy też o przyznanie tego patronatu dla projektu Erasmus+ Découvrir et faire découvrir
son pays ou sa région par l'art local et ses artistes, który również w tym roku realizujemy wspólnie z
partnerami z Francji (Reunion), Rumunii i Turcji i wniosek został pozytywnie oceniony, ponieważ
realizuje cele Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego, jakimi są: zachęcenie do dzielenia się i
docenienia wartości europejskiego dziedzictwa kulturowego jako dobra wspólnego, zwiększenie
świadomości wspólnej historii oraz podzielanych przez Europejczyków wartości, wzmocnienie
poczucia przynależności do społeczności europejskiej.
Jak możemy przeczytać na stronie https://europa.eu/cultural-heritage/about_pl „Europejski Rok
Dziedzictwa Kulturowego ma na celu zachęcić jak największą liczbę ludzi do odkrywania i docenienia
europejskiego dziedzictwa oraz wzmocnienia poczucia przynależności do wspólnej przestrzeni
europejskiej. Tegoroczny slogan brzmi: „Nasze dziedzictwo: tu przeszłość spotyka się z przyszłością”.
[...] Dziedzictwo kulturowe kształtuje naszą tożsamość i nasze codzienne życie. Obejmuje zarówno
europejskie miasta, jak i pomniki przyrody i obiekty archeologiczne. Dziedzictwo kulturowe to nie
tylko literatura, sztuka i piękne przedmioty, lecz także rzemiosło, którego uczymy się od naszych
przodków, baśnie, które opowiadamy naszym dzieciom, tradycyjne potrawy czy filmy, które
oglądamy i z którymi się identyfikujemy.
Cieszymy się z tego kolejnego wyróżnienia i dostrzeżenia przez Komisję Europejską faktu, że
realizując nasze projekty, przyczyniamy się do odkrywania polskiego i europejskiego dziedzictwa
kulturowego.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza